نمایندگی دانشگاه لیدون آمریکا - تبدیل سوابق کاری شما به مدرک تحصیلی

این وبگاه فارسی نمایندگی رسمی دانشگاه آنلاین و اموزش از راه دور دانشگاه لیدون آمریکا می باشد. در صورتی که شما دارای سابقه کاری و فعالیت های اجتماعی و هنری و تجربی هستید می توانید بر اساس این تجربیات و سوابق کاری مدرک لیسانس یا فوق لیسانس و یا دکترا دریافت نمایید

تیر 90
1 پست